Aktualności

Anna Bączyk

10 kwietnia 2024

Koordynator ds. ESG i Rozwoju Produktu Dom Development

Od trzech lat koordynuje prace związane z wdrażaniem strategii ESG i raportowaniem niefinansowym w Grupie Kapitałowej Dom Development S.A. Działa na rzecz wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w projektach deweloperskich spółek Grupy Kapitałowej. Wcześniej, w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiadała za zagadnienia klimatyczne, energetyczne, gospodarcze i GOZ. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu analiz na potrzeby przygotowania i realizacji projektów strategicznych. Wiele czasu i energii poświęca na edukację – zarówno wewnętrzną, jak i poza firmą. Prowadzi wykłady, uczestniczy w konferencjach i szkoleniach. Absolwentka kierunku Geografia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Gleboznawstwa i Kartografii Gleb w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Ukończyła Prawo Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: