Aktualności

Dariusz Koc

22 lutego 2018

Absolwent kierunku Teoria Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w roku 1993. Od 1994 roku do chwili obecnej pracownik Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.
Posiada doświadczenie praktyczne w budownictwie związane z pracą na budowie i w biurach projektowych. Od 2001 roku posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w nieograniczonym zakresie, a także do wykonywania świadectw energetycznych budynków.
Członek Założyciel Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Członek Założyciel Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA). Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor licznych publikacji w prasie branżowej i popularnej, koordynator i wykonawca kilkunastu projektów w dziedziny efektywności energetycznej i dziedzin pokrewnych.

Skontaktuj
się z nami

Infolinia

22 743 87 02

E-Mail

biuro@poid.eu