Aktualności

EPPA Patronem Merytorycznym Kongresu

18 maja 2022

Do grona Patronów Merytorycznych XII Kongresu Stolarki Polskiej dołączyło Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Dostawców Systemów Okiennych z PCV z siedzibą w Brukseli, reprezentujące branżę profili PCV w całej Europie. Podczas drugiego bloku tematycznego Kongresu w roli prelegenta wystąpi przedstawiciel tej organizacji – Karol Pięta, Project Manager EPPA Poland.

EPPA jest europejskim stowarzyszeniem branżowym producentów systemów profili okiennych z twardego PCV i związanych z nimi produktów budowlanych. Założone w 2002 roku jako grupa sektorowa European Plastic Converters (EuPC). EPPA została zreorganizowana jako niezależne stowarzyszenie branżowe w 2012 roku, aby przyjąć rolę interesariusza w europejskich sprawach regulacyjnych.

EPPA wspiera zrównoważony rozwój swoich członków we wszystkich krajach europejskich, współpracując i polegając na sobie nawzajem w celu zapewnienia jakości przyjaznej dla środowiska.

Wizja:

  • reprezentuje branżę, która jest wzorem dla recyklingu w obiegu zamkniętym we wszystkich państwach członkowskich.
  • … jest zjednoczona, silna, myśląca przyszłościowo i przyczyniająca się do poprawy przyszłości produktów swoich członków.
  • … dostarcza ogólnoeuropejskich informacji rzeczowych i proaktywnej, ukierunkowanej na grupę docelową komunikacji dotyczącej tematów członków EPPA.
  • … wyznacza tempo wyznaczania standardów europejskich i przyczynia się do tworzenia prawodawstwa europejskiego.
  • … jest wiarygodnym ambasadorem i pierwszym adresem dla zewnętrznych interesariuszy poszukujących rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

www.eppa-profiles.eu/

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: