Aktualności

Jacek Woźniak

23 maja 2019

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz marketingu i zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz stypendysta na Fachhochschulefür Technik und Wirtschaft w Berlinie. Od 2005 roku związany z firmą PORTA KMI POLAND. Karierę w firmie rozpoczął w Dziale Eksportu, a następnie w ramach jej struktur zajmował się marketingiem zagranicznym. W roku 2008 roku objął stanowisko Kierownika Regionu Europy Centralnej i Zachodniej, natomiast trzy lata później – Kierownika Działu Eksportu, odpowiadając za Region Europy Zachodniej. Od marca 2013 roku pełnił funkcję Szefa Sprzedaży, a w 2018 roku został Dyrektorem Sprzedaży PORTA KMI POLAND.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: