Aktualności

Kamil Kiejna

16 maja 2023

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Kamil Kiejna ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji (Instytut Nauk Prawnych PAN) oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 15 lat związany z branżą budowlaną. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), członkiem komisji rewizyjnej Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (KBiN), członkiem Rady Wyrobów Budowalnych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego (GINB), członkiem Rady Normalizacyjnej przy Prezesie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), Członkiem Komitetu Technicznego Specjalistycznego przy Polskim Centrum Akredytacji (PCA) oraz reprezentantem w czterech Komitetach Technicznych PKN.

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących cech i zastosowań wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: