Aktualności

Krzysztof Hetman

20 maja 2023
Eurodeputowany, wiceprzewodniczący w Komisji Rynku Wewnętrznegoi Ochrony Konsumentów i w Komisji Rozwoju Regionalnego

 

Eurodeputowany Krzysztof Hetman pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od czerwca 2010 jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. W dniu 1 grudnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 2014, kiedy to został wybrany Posłem do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim pełni funkcję wiceprzewodniczącego w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także w Komisji Rozwoju Regionalnego. Jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z Indiami oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. W Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz w Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile, a także Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego pełni funkcję zastępcy członka.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: