Aktualności

Łukasz Rymarz uczestnikiem dyskusji w I bloku Kongresu

22 maja 2024

W panelu dyskusyjnym na temat wzmacniania pozycji polskiej branży budowlanej i innowacyjnych strategii rozwoju przedsiębiorstw weźmie udział Łukasz Rymarz, główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Łukasz Rymarz – główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wykonujący swoje zadania w ramach Samodzielnego Stanowiska ds. Wyrobów Budowlanych. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Harmonizacji Technicznej (Wyroby budowlane) prowadzącej obecnie prace legislacyjne dotyczące projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: