Aktualności

Łukasz Rymarz

22 maja 2024

Główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Łukasz Rymarz – główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wykonujący swoje zadania w ramach Samodzielnego Stanowiska ds. Wyrobów Budowlanych. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Harmonizacji Technicznej (Wyroby budowlane) prowadzącej obecnie prace legislacyjne dotyczące projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: