Aktualności

Maciej Wenta

8 kwietnia 2024

Prezes Zarządu Venska

Maciej Wenta – założyciel firmy Venska, czyli brokera i eksperta w sprzedaży do Skandynawii. Pomysłodawca platformy Vincent, która już teraz służy setkom dystrybutorów do ofertowania i procesowania zamówień i która jest realną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanęli producenci.
Pasja do Skandynawii i nowoczesnych technologii stanowi główne źródło inspiracji do ciągłego rozwoju firmy. Venska zbudowała największą sieć sprzedaży w regionie, obejmującą ponad 300 partnerów, a firma prowadzona jest w skandynawskim modelu biznesowym, kładąc nacisk na prostotę, partnerską komunikację oraz troskę o pracowników.
Inteligentna platforma do sprzedaży stolarki to autorski program firmy Venska, który opiera się na reprezentowanych przez nich wartościach, takich jak: prostota, intuicyjność, ale także ciągły rozwój i słuchanie użytkowników. Vincent to realna pomoc w sprzedaży.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: