Aktualności

Piotr Natkański

30 marca 2019

Dyrektor ds. sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. Doświadczony ekspert z zakresu instrumentów finansowych UE ze szczególnym uwzględnieniem produktów gwarancyjnych dla sektora MŚP. Specjalizuje się w obszarze projektowania i sprzedaży oferty gwarancyjnej BGK w ramach współpracy z sektorem rządowym oraz bankami kredytującymi.

Absolwent stosunków międzynarodowych UMCS w Lublinie. Zajmował się współpracą międzynarodową w sieci organizacji pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów przedakcesyjnych. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa UE oraz kontroli i audytu środków publicznych. Od początku kariery zawodowej związany był z tematyką funduszy europejskich na szczeblu administracji rządowej. Pracował w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał jako ekspert uczestniczący w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów, kontroli instytucjonalnej oraz kontroli projektów. Od ponad 10 lat specjalizuje się jako ekspert prowadzący szkolenia i wystąpienia na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz kontroli i rozliczania projektów.

Skontaktuj
się z nami

Infolinia

22 743 87 02

E-Mail

biuro@poid.eu