Aktualności

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii Patronem Merytorycznym Kongresu

17 kwietnia 2019

Głównym celem działalności Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Izba wykonuje swoje zadania m.in. poprzez doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu oraz działanie na rzecz wykreowania przedsiębiorców o silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Izba podejmuje działania na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz udziela wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych.

IZTECH prowadzi usługi doradcze w zakresie technologii KET, usługi testujące i laboratoryjne, usługi związane z rzeczoznawstwem i ekspertyzami, doradztwo finansowe oraz aplikacje Funduszy UE.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu