Aktualności

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Patronem Merytorycznym XI Kongresu Stolarki Polskiej

9 marca 2020

Kongres Stolarki Polskiej znany jest w branży stolarki budowlanej z bogatego programu, nasyconego po brzegi specjalistyczną wiedzą. O poziom merytoryczny wydarzenia dba Rada Programowa. To bez wątpienia jakość sama w sobie o czym świadczy wsparcie znamienitych Patronów Merytorycznych. Ostatnio do tego grona dołączyło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association), ma również status organizacji pożytku publicznego.

W ramach swoich celów statutowych PTE popularyzuje wiedzę ekonomiczną w Polsce, prowadzi działalność opiniotwórczą, podnosi kwalifikacje oraz integruje środowisko ekonomistów. Cele te realizowane są m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych, organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wydawanie publikacji naukowych oraz „Biuletynu PTE”, wspieranie wydawania dwumiesięcznika „Ekonomista” oraz przyznawanie dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pte.pl, gdzie zamieszczane są m.in. informacje o działalności stowarzyszenia oraz udostępnienie nieodpłatnie Biuletyny PTE i publikacje.

Skontaktuj
się z nami

Infolinia

22 743 87 02

E-Mail

biuro@poid.eu