Aktualności

Program

1 marca 2018

Poniżej prezentujemy wstępny program IX Kongresu Stolarki Polskiej. Będzie on na bieżąco uzupełniany o kolejne szczegóły.

Panel I

Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa

 

Część I

 

Aktualne trendy i sytuacja na rynku

 

• Trendy w stolarce otworowej – szybko przemijająca moda czy wizja przyszłości?

 

Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu, ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku

Joanna Florczak-Czujwid, Z-ca Dyrektora Działu Analiz Sektorowych i Foresightu, ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku

Beata Tomczak, Kierownik Zespołu Analitycznego – Główny Analityk Rynku, ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku

Megatrendy to długoterminowe procesy, które kształtują obraz świata. Prawdopodobieństwo wystąpienia i siła oddziaływania poszczególnych globalnych trendów na gospodarkę są zróżnicowane. Ignorowanie ich w dłuższej perspektywie jest szkodliwe, a sprostać im możemy tylko poprzez ich zrozumienie i akceptację, a następnie sformułowanie i wdrażanie odpowiednich działań. Czy jednak w odniesieniu do każdej branży możemy mówić o istotnym wpływie megatrendów? Czy w przypadku rynku stolarki otworowej możemy wyróżnić trendy wiodące? A może jedynie działania będące modą? Prezentacja ukaże oddziaływanie różnych aspektów życia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego na branżę stolarki budowlanej. Wskazane zostaną możliwości wykorzystania trendów dające szanse uzyskania istotnej przewagi rozwojowej.

 

• Oczekiwania branży deweloperskiej w 2018 roku. Budownictwo mieszkaniowe oraz zbiorowego zamieszkania.

 

Marcin Walewski, Przewodniczący Grupy Technicznej Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Rynek mieszkań, rozgrzany do czerwoności, przechodzi istotne zmiany. Z jednej strony trwają gorączkowe poszukiwania najtańszych rozwiązań dla segmentu mieszkań popularnych. Z drugiej, rośnie sprzedaż mieszkań z wyższej półki, gdzie klient nie szczędzi środków na najlepsze rozwiązania. Szybko rośnie rynek apartamentów wakacyjnych, akademików a rewolucja mieszkań senioralnych jest tuż za rogiem. Do tego co raz więcej klientów kupuje mieszkania z wykończeniem przez dewelopera. Co muszą robić producenci stolarki okiennej żeby wstrzelić się z ich produktem?

 

• Innowacyjność w branży stolarki budowlanej – przykłady nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Michał Marcinowski, Menadżer Produktu firmy ALUPROF

Polskie marki i oferowane przez nie produkty cieszą się coraz większym uznaniem na zagranicznych rynkach. Ekspansja rodzimych firm przekroczyła już granice Europy i została skierowana w stronę dużych obszarów gospodarczych, takich jak USA. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania nowoczesnych metod w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jak, korzystając z tych narzędzi, z sukcesem prowadzić działalność na wymagających rynku? Prezentacja „case study” na przykładzie funkcjonowania i doświadczeń firmy Aluprof S.A., poparta szczegółową analizą rynku USA oraz jego specyfiki.

Część II

 

Termomodernizacja

 

• Przegląd projektów wprowadzonych w wybranych krajach europejskich – omówienie systemu na przykładzie Włoch

 

Enrico Seminara, Wiceprezes Agent 321 – Włoskiego Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych

Piotr Kozłowski, Radca Prawny, I Sekretarz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Rzymie w latach 2009-2013

Stolarka okienna we Włoszech w ujęciu istniejących ulg i odliczeń podatkowych.

Prezentacja w sposób ogólny będzie dotyczyła przedstawienia rynku mieszkalnego we Włoszech.  Wskażemy na ewolucję ulg i odliczeń podatkowych w sektorze stolarki okiennej w ujęciu historycznym i nieco szerzej – na przepisy podatkowe dotyczące bieżącego roku. Omówimy zalety przywilejów fiskalnych w sektorze stolarki budowlanej dla włoskiego Skarbu Państwa.

 

• Jak wygląda system wsparcia w Polsce?

 

Michał Ościłowski, Doradca Energetyczny, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

System wsparcia termomodernizacji w Polsce charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością. Począwszy od Regionalnych Programów Operacyjnych, poprzez programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz premię termomodernizacyjną, na systemie białych certyfikatów kończąc. W prezentacji zostaną przedstawione podstawowe programy oraz mechanizmy, z których może skorzystać inwestor poszukujący odpowiedniego dla siebie systemu wsparcia. Omówione zostaną wymagania formalne oraz szczegóły konkretnych programów i systemów. Dodatkowo zostaną przedstawione inne, alternatywne sposoby finansowania inwestycji termomodernizacyjnych na przykładzie formuły ESCO.

 

• Termomodernizacja/zachęty finansowe: przedstawienie sytuacji z punktu widzenia ekonomii.

 

prof. Marek Bryx, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa

Termomodernizacja powinna obejmować zarówno ocieplenia ścian, jak i wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Dla tej pierwszej od wielu lat stosowano specjalne dofinansowanie ze środków rządowych poprzez bank BGK, a także ze środków unijnych na rewitalizację miast. Natomiast drugi ważny element ocieplenia budynków nie zyskał do tej pory żadnych zachęt ze strony rządu. Tymczasem, szczególnie w budynkach wzniesionych przed 1970 rokiem, potrzeby w tym zakresie są ogromne. Równocześnie właściciele tych obiektów zwykle nie dysponują wystarczającymi środkami, aby takie działania przeprowadzić. Wydaje się, że pomoc państwa w tym zakresie jest konieczna. Jak można tego dokonać – o tym będzie mowa w wystąpieniu.

Część III

Dyskusja panelowa: Termomodernizacja budynków polską racją stanu?

z udziałem zaproszonych ekspertów, zakończona przedstawieniem wniosków do rezolucji kongresowej.

Moderator:

Marek Wielgo, Redaktor Naczelny Muratorplus.pl

 

Uczestnicy:

Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

prof. dr hab. Marek Bryx 

dr hab. Zbigniew Krysiak prof. nadzw. SGH

 

Część IV

Podsumowanie

 

Ogłoszenie rezolucji kongresowej, które nastąpi po przerwie na lunch

 

Panel II

Jak sprzedawać więcej i drożej? Biochemia sprzedawcy

 

Panel multimedialny

Prowadzący: Nikolay Kirov, Akademia Leona Koźmińskiego

W poprzednich latach, podczas paneli marketingowych prowadzonych w ramach Kongresu Stolarki Polskiej eksperci prezentowali następujące zagadnienia:
• jak zbudować silną markę, co ma na to wpływ i jak ten proces prowadzić (VI Kongres),
• jak wygląda ścieżka zakupowa konsumentów, czy stacjonarny punkt dystrybucji jest lepszy od wirtualnego sklepu – po analizie ekspertów występujących w tym panelu okazało się, że dopiero połączenie tych dwóch metod jest dobrym rozwiązaniem (VII Kongres),
• jak design wpływa na postrzeganie produktu i jak go wykorzystać, by sprzedawać więcej i w wyżej cenie (VIII Kongres).

Podczas IX Kongresu Stolarki Polskiej opowiemy o tym, jak dział sprzedaży skupiony wyłącznie na wyrabianiu targetów przekształcić w zespół skupiony na relacjach z klientami. I odwrotnie: jak handlowców zbyt mocno skupionych na relacjach z klientami przekształcić w zespół ludzi zorientowanych na wynik. Pokażemy, dlaczego handlowcy bywają mało skuteczni i jak ich rozwijać, żeby zostali mistrzami sprzedaży. Podpowiemy też, jak zwiększyć sprzedaż, wykorzystując naturalne predyspozycje swoich pracowników.

W panelu multimedialnym wypowiedzą się (w formie video-wywiadów) wybrani szefowie sprzedaży i marketingu, a także sprzedawcy znanych polskich i światowych marek z różnych branży, w tym także stolarki budowlanej.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: