Aktualności

Przedstawiamy Prelegentów XII Kongresu Stolarki Polskiej: Beata Tomczak-Majewska

19 maja 2022

Wprowadzenia do panelu dyskusyjnego w ramach pierwszego bloku tematycznego Kongresu dokona Beata Tomczak-Majewska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Syndykatowych w ASM Research Solutions Strategy. Wystąpienie ekspertki będzie nosić tytuł: Gospodarka, Budownictwo, Stolarka – jakie szanse i zagrożenia niesie przyszłość? ASM Research Solutions Strategy jest także Patronem Merytorycznym wydarzenia.

Beata Tomczak-Majewska specjalizuje się w szeroko pojętych analizach branżowych i gospodarczych oraz zarządzaniu projektami, szczególnie dotyczącymi wielkościowych oraz ilościowych projekcji przyszłego potencjału rynku. Wybitna ekspertka w dziedzinie diagnozowania problemów, formułowania na ich podstawie zakresu i założeń badawczych. Posiada doświadczenie i umiejętności w realizacji projektów z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod i technik gromadzenia materiału empirycznego. Z ASM związana od 2012 roku. Aktualnie kieruje zespołem realizującym badania rynkowe oraz projekty z wykorzystaniem metod predykcji danych. Autorka i współautorka licznych opracowań badawczych na temat branży stolarki, w tym pierwszego branżowego foresightu.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: