Aktualności

Przedstawiamy program merytoryczny XII Kongresu Stolarki Polskiej – Blok I

24 maja 2022

Pierwszy blok tematyczny Kongresu będzie mocno nacechowany ekonomicznie. Uznani, niezależni eksperci z PwC Polska, EY i SGH będą mówić o wpływie sytuacji geopolitycznej na branżę stolarki budowlanej. Przeanalizują sytuację w Polsce i na świecie. Przewidziana jest również debata z ich udziałem, a następnie panel dyskusyjny, w którym wystąpią przedstawiciele firm i instytucji budowlanych.

Blok wystąpieniem: Między strachem a nadzieją: perspektywy gospodarcze Polski rozpocznie prof. dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny, PwC Polska. Następnie o Uniwersalności Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kontekście branży stolarki otworowej oraz ich wpływie na redukcję negatywnych skutków kryzysów wywołanych pandemią oraz działaniami wojennymi Rosji opowie Dariusz Kryczka, Menadżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju. Następnie na scenie pojawi się prof. dr hab. Waldemar Rogowski, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Jego prezentacja będzie dotyczyć otoczenia jako czynnika zwiększającego ryzyko w działalności gospodarczej.

Po wystąpieniach ekspertów przewidziana jest ponadbranżowa dyskusja panelowa i Q&A z udziałem takich Panelistów, jak: Benedykt Korduła – Dyrektor Marketingu Saint-Gobain Glass, Paweł Dziekoński – Wiceprezes Zarządu Grupy FAKRO, Tomasz Socha – Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, Tomasz Stoga – Prezes Zarządu Profit Development SA, Prezes Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu, Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu, ASM-Research Solutions Strategy, Jacek Woźniak – Dyrektor Sprzedaży w PORTA KMI POLAND. Uczestnicy panelu będą rozmawiać m.in. o aktualnej sytuacji w branży, w tym wzroście cen stolarki na tle całego sektora, dostępności surowców, możliwościach na rynkach zagranicznych w kontekście wydarzeń z 2022 roku. Odwołają się także do wybranych celów z „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętej przez ONZ. Wprowadzeniem do panelu będzie prezentacja Beaty Tomczak-Majewskiej – Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Syndykatowych, ASM-Research Solutions Strategy, pod tytułem: Gospodarka, Budownictwo, Stolarka – jakie szanse i zagrożenia niesie przyszłość?

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: