Rejestracja

Formularz

Aby wziąć udział wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy
lub pobierz pdf

Główne dane:

Dane firmy

Osoba do kontaktu z organizatorem:

Wybierz właściwe *

* Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie opłaty rejestracyjnej przed IX Kongresem Stolarki Polskiej

** Ceny dotyczą rejestracji do dnia 9.05.2018. Po tym terminie cena dla firmy, która jest członkiem Związku będzie wynosiła 890 zł netto, natomiast cena dla firmy, która nie jest członkiem Związku 1090 zł netto

*** W przypadku niewykorzystania w okresie 30 czerwca 2017 – do dnia wysłania formularza.

Dane personalne zgłaszanych uczestników

przy zgłoszeniu minimum 3 osób uwzględniania jest zniżka 10% ****

Rezerwacja noclegu

Pokój jednoosobowy

17/18 maja - 320 zł netto

Pokój dwuosobowy

17/18 maja - 390 zł netto

Pokój jednoosobowy

nocleg poprzedzający

16/17 maja - 320 zł netto

Pokój dwuosobowy

nocleg poprzedzający

16/17 maja - 390 zł netto

Osoby towarzyszące, nieuczestniczące w kongresie

300 zł netto - cena obejmuje udział w Gali

Oferta specjalna

****

Uiszczenie opłaty rejestracyjnej uprawnia zgłoszone osoby do udziału w IX edycji Kongresu Stolarki Polskiej oraz bankiecie w dniu 17 maja 2018 r.
**** Zniżki się nie sumują.

Uwagi

ŁĄCZNA KWOTA: zł netto

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie respektowane będą jedynie pisemne powiadomienia przesłane na adres admin@poid.eu nie później niż na 14 dni przed terminem otwarcia Kongresu. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem na uczestnictwo osób wskazanych w formularzu rejestracyjnym w IX Kongresie Stolarki Polskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowym Organizator przetwarza dane osobowe osób zgłoszonych w niniejszym formularzu w oparciu o przesłankę realizacji zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej udziału w IX Kongresie Stolarki Polskiej. Dane w zakresie: Imię, nazwisko, stanowisko w firmie, adres email, nr telefonu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia IX Kongresu Stolarki Polskiej oraz w celu umieszczenia w materiałach informacyjnych dotyczących Kongresu na stronie www.kongres.poid.eu. Dane będą przetwarzane przez okres pięciu lat.

Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych jako uczestnik IX Kongresu Stolarki Polskiej jest ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI, Warszawa, ul. Elektronowa 2 lok. 1.22, NIP 524-24-85-676.

Osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.