Rejestracja

Formularz uczestnika

Aby wziąć udział w XI Kongresie Stolarki Polskiej, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

Główne dane:

Dane firmy

Osoba do kontaktu z organizatorem:

Wybierz właściwe

Dane personalne zgłaszanych uczestników

przy zgłoszeniu minimum 3 osób uwzględniania jest zniżka 10% ****

Rezerwacja noclegu

Pokój jednoosobowy

28/29 maja - 390 zł netto

Pokój dwuosobowy

28/29 maja - 450 zł netto

Pokój jednoosobowy

nocleg poprzedzający

27/28 maja - 390 zł netto

Pokój dwuosobowy

nocleg poprzedzający

27/28 maja - 450 zł netto

Osoby towarzyszące, nieuczestniczące w kongresie

650 zł netto - cena obejmuje udział w Gali

Oferta specjalna

****

Uiszczenie opłaty rejestracyjnej uprawnia zgłoszone osoby do udziału w XI edycji Kongresu Stolarki Polskiej oraz bankiecie w dniu 28 maja 2020 r.

Uwagi

ŁĄCZNA KWOTA: zł netto

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem na uczestnictwo osób wskazanych w formularzu rejestracyjnym XI Kongresu Stolarki Polskiej.

Przyjęcie zgłoszenia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e- mail.

Na miesiąc przed kongresem Organizator wystawi fakturę VAT, którą należy uiścić przed otwarciem Kongresu.

Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z udziałem w Kongresie, brak wniesionej opłaty rejestracyjnej nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

W przypadku rezygnacji respektowane będą jedynie pisemne powiadomienia przesłane na adres admin@poid.eu najpóźniej na 14 dni przed terminem otwarcia Kongresu. Nieobecność uczestnika, przy braku pisemnej rezygnacji, bądź po wskazanym wyżej terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.


Informacja o ochronie danych osobowych:

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w XI Kongresie Stolarki Polskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) w dniu 23-24 maja 2019r. oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w tym również w celu umieszczenia na liście uczestników opublikowanej na stronie Kongresu pod adresem www.kongres.poid.eu. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne do zawarcia umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI, z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektronowa 2 lok. 1.22, NIP 524-24-85-676., zwany dalej Administratorem; e-mail: biuro@poid.eu

Przysługuje Pani/Panu Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres: biuro@poid.eu). Czytaj więcej


Oświadczenia:

* Pola obowiązkowe

** Ceny dotyczą rejestracji do dnia 18.05.2020. Po tym terminie cena dla firmy, która jest członkiem Związku będzie wynosiła 1090 zł netto, natomiast cena dla firmy, która nie jest członkiem Związku 1490 zł netto

*** W przypadku niewykorzystania w okresie 30 czerwca 2019 – do dnia wysłania formularza.

**** Zniżki się nie sumują.

Skontaktuj
się z nami

Infolinia

22 743 87 02

E-Mail

biuro@poid.eu