Rejestracja

REJESTRACJA NA KONGRES ZAKOŃCZONA

Zgłoszenie udziału w XIII edycji Kongresu Stolarki Polskiej

Aby wziąć udział w XIII Kongresie Stolarki Polskiej, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

Główne dane:

Dane firmy

Osoba do kontaktu z organizatorem:

Opłata Rejestracyjna

Dane personalne zgłaszanych uczestników

przy zgłoszeniu minimum 3 osób uwzględniania jest zniżka 10% ****

Rezerwacja noclegu

Pokój jednoosobowy

24/25 maja - 420 zł netto

Pokój dwuosobowy

24/25 maja - 470 zł netto

Pokój jednoosobowy

nocleg poprzedzający

23/24 maja - 420 zł netto

Pokój dwuosobowy

nocleg poprzedzający

23/24 maja - 470 zł netto

Osoby towarzyszące, nieuczestniczące w kongresie

600 zł netto - cena obejmuje udział w Gali

Oferta specjalna

****

Uiszczenie opłaty rejestracyjnej uprawnia zgłoszone osoby do udziału w XIII edycji Kongresu Stolarki Polskiej oraz bankiecie w dniu 24 maja 2023 r.

Uwagi

ŁĄCZNA KWOTA: zł netto

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem na uczestnictwo osób wskazanych w formularzu rejestracyjnym XIII Kongresu Stolarki Polskiej.

Przyjęcie zgłoszenia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e- mail.

Organizator wystawi fakturę VAT, którą należy uiścić przed otwarciem Kongresu. Faktury z tytułu uczestnictwa będą wystawiane najwcześniej od 24 kwietnia br.

Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z udziałem w Kongresie, brak wniesionej opłaty rejestracyjnej nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

W przypadku rezygnacji respektowane będą jedynie pisemne powiadomienia przesłane na adres admin@poid.eu najpóźniej na 14 dni przed terminem otwarcia Kongresu. Nieobecność uczestnika, przy braku pisemnej rezygnacji, bądź po wskazanym wyżej terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.


Informacja o ochronie danych osobowych:

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w XIII Kongresie Stolarki Polskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) w dniu 24 maja 2023r. oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w tym również w celu umieszczenia na liście uczestników opublikowanej na stronie Kongresu pod adresem www.kongres.poid.eu. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne do zawarcia umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI, z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektronowa 2 lok. 1.22, NIP 524-24-85-676., zwany dalej Administratorem; e-mail: biuro@poid.eu

Przysługuje Pani/Panu Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres: biuro@poid.eu). Czytaj więcej


Oświadczenia:

* Pola obowiązkowe

*** W przypadku niewykorzystania w okresie 30 czerwca 2022 – do dnia wysłania formularza. Odliczenie dotyczy jedynie opłaty rejestracyjnej, nie dotyczy noclegów.

**** Zniżki się nie sumują.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: