Aktualności

Rezolucja XIII Kongresu Stolarki Polskiej

30 maja 2023

W toku dyskusji w ramach bloków tematycznych Kongresu sformułowana została rezolucja kongresowa, która wyznacza kierunki działań Związku POiD w omawianych podczas wydarzenia, kluczowych obszarach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią rezolucji.

Rezolucja XIII Kongresu Stolarki Polskiej z dnia 25 maja 2023:

Termomodernizacja: Termomodernizacja budynków w oparciu o programy rządowe stanowi znaczący impuls rozwojowy dla sektora budowlanego, który korzystnie wpłynie na utrzymanie sprzedaży, zatrudnienia w branży i funkcjonowania rynku materiałów budowlanych.

Żeby w pełni wykorzystać potencjał termomodernizacji, Związek POiD będzie kontynuował ścisłą współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rekomendując dalsze zmiany w programie „Czyste Powietrze”, w tym: zniesienia progów dochodowych, zwiększenie dostępności dofinansowania termomodernizacji dla szerszej grupy odbiorców i wprowadzanie kolejnych ułatwień w korzystaniu z programu dla jego beneficjentów. Aby zapewnić jeszcze większą kompleksowość procesu termomodernizacji wnioskować będziemy o uwzględnienie w programie osłon słonecznych oraz automatyki domowej, które pozwolą na zwiększenie skuteczności energetycznej obiektów mieszkalnych. Jednocześnie, w ramach swoich inicjatyw, Związek POiD deklaruje dalszą, aktywną promocję programu „Czyste Powietrze”, termomodernizacji i wymiany stolarki.

Recykling stolarki: Z termomodernizacją, rosnącym niedoborem i niestabilnymi cenami surowców oraz wymaganiami środowiskowymi związana jest tematyka recyklingu wyrobów budowlanych. Żeby zwiększyć poziom recyklingu, spełniać najnowsze wymogi unijne i zapewnić konkurencyjność produkowanych w Polsce rozwiązań, niezbędne są zmiany pozwalające na zamknięcie obiegu produkcji poprzez odzyskiwanie surowców na masową skalę. Dlatego Związek POiD podejmie działania na rzecz wprowadzenia zmian w prawie, w celu ułatwienia zagospodarowania poużytkowych wyrobów stolarki, stworzenia stabilnych ram dla funkcjonowania systemu recyklingu oraz podnoszenia poziomu wiedzy przedstawicieli branży w tym zakresie. Do głównych celów należy:

– lobbowanie w sprawie zakwalifikowania stolarki do kategorii odpadów w postaci zużytych materiałów konsumpcyjnych,
– lobbowanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska o wprowadzenie legalnej definicji zużytych materiałów konsumpcyjnych
– lobbowania w sprawie systemów odbierania odpadów, które nie są prowadzone na zasadach działalności gospodarczej – nie powinny one podlegać obowiązkowej rejestracji ponieważ stanowią mniejsze zagrożenie i przyczyniają się do selektywnego zbierania odpadów ( analogicznie do praktyk stosowanych przy odbiorze leków w aptekach, odbiorze artykułów konsumpcyjnych w sklepach, czy zbiórki PET w szkołach).

Program wspierające budownictwo: Jako reprezentant branży stolarki budowlanej w Polsce Związek POiD popiera inicjatywy mające na celu zwiększenie możliwości korzystania z kredytów hipotecznych.   Związek POiD będzie postulować w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wprowadzenie kolejnych działań odnośnie ulg budowlanych, w tym ulg na budownictwo pod wynajem, które ze względu na przemiany polityczne i społeczne mogą w najbliższym czasie stanowić znaczący impuls dla rozwoju branży.

Kolejnym wyzwaniem jest zapełnienie luki mieszkaniowej, która bez konkretnych rozwiązań będzie się pogłębiać. Dotyczy to zarówno nowego budownictwa, jak również poprawy stanu istniejących obiektów mieszkalnych, w tym wykorzystania pustostanów.

Integracja i współpraca branżowa: Po bardzo trudnym okresie pandemii, weszliśmy w podobnie trudny czas recesji, galopującej inflacji oraz niepewności wywołanej konfliktem wojennym za wschodnią granicą. Żeby sprostać tym wyzwaniom, niezbędna jest jeszcze silniejsza konsolidacja, ścisła, kompleksowa współpraca nie tylko w ramach samego sektora stolarki, ale całej branży budowlanej. Dlatego Związek POiD, wraz z partnerami i w ramach wspólnych inicjatyw branżowych będzie dążył do wypracowania kompleksowych rozwiązań wspierających termomodernizację i recykling wyrobów budowlanych. W toku szczegółowego dialogu z organizacjami branżowymi wypracowane zostaną optymalnie działania w tym zakresie, które w formie postulatów i stanowisk przekazane zostaną do odpowiedzialnych za dany obszar instytucji.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: