Aktualności

Tomasz Socha

28 lutego 2021

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych z ponad 15-letnim doświadczeniem.
Oprócz bieżącego, kompleksowego wsparcia w zakresie podatków dochodowych na rzecz klientów z różnorodnych branż, Tomasz posiada bogate doświadczenie w implementacji rozwiązań podnoszących efektywność kosztową i podatkową firm.
W trakcie ostatnich 6 lat przeprowadził kilkadziesiąt wdrożeń projektów z zastosowaniem rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów fiskalnych i okołopodatkowych firm. W tym projekty dotyczące ulg podatkowych, dotacji, podatków lokalnych, generujących materialne oszczędności dla firm.
Tomasz był także zaangażowany w projekty związane ze zmianą modelu zatrudnienia pracowników, a także projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również we współpracy z doradcami innych jurysdykcji podatkowych.
Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu: 11 012), absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Bankowość, autorem wielu artykułów podatkowych w prasie branżowej oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach.

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: