Aktualności

XIV Kongres Stolarki Polskiej z patronatem Polskiej Izby Budownictwa

13 maja 2024

Miło nam ogłosić, że patronat merytoryczny nad XIV Kongresem Stolarki Polskiej objęła Polska Izba Budownictwa – najstarsza organizacja samorządu gospodarczego, działająca w branży budowlanej od 1990 roku.

Polska Izba Budownictwa to najstarsza organizacja samorządu gospodarczego, działająca w branży budowlanej od 1990 r. Skupia w swoich szeregach producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów oraz szkoły budowlane.

Polska Izba Budownictwa:

 • reprezentuje interesy gospodarcze naszych firm członkowskich wobec organów państwowych i samorządowych,
 • opiniuje projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji dotyczących budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych,
 • wspiera działalność firm członkowskich ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych,
 • promuje inicjatywy zmierzające do rozwoju eksportu polskich wyrobów budowlanych
  i wymiany handlowej z rynkami państw członkowskich UE i całego świata oraz służące ochronie rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją firm krajowych i zagranicznych
 • reprezentuje środowisko przedsiębiorców budowlanych, propagując zasadę partnerstwa
  i wzajemnej pomocy w dążeniu do stworzenia silnego samorządu gospodarczego – lobby, którego opinie liczą się w walce o interesy polskiego budownictwa
 • inicjuje i uczestniczy w promowaniu zasad uczciwego budownictwa i ograniczaniu szarej strefy w polskiej gospodarce
 • wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego w kierunku jak najlepszego dostosowania go do wymagań współczesnego rynku pracy i budowy profesjonalnych relacji z pracodawcami.

pib.net.pl

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: