Harmonogram

Harmonogram Kongresu

Wszystko i jeszcze więcej na XII Kongresie Stolarki Polskiej

Temat przewodni:
Szanse i zagrożenia dla branży stolarki otworowej w dobie kryzysu i związanych z nim przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych w kontekście celów zrównoważonego rozwoju zaproponowanych przez ONZ.

Godzina
Wydarzenie
9.45 - 10.00

Przywitanie gości i przedstawienie agendy wydarzenia

10.00 - 10.40

Uroczyste otwarcie XII Kongresu Stolarki Polskiej

10.40 - 12.30

Blok I: Branża na tle sytuacji geopolitycznej. Część analityczna: sytuacja w Polsce i na świecie. Debata z udziałem uznanych ekspertów

Wystąpienie eksperta: Między strachem, a nadzieją: perspektywy gospodarcze Polski

prof. dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny, PwC Polska

Wystąpienie eksperta: Uniwersalność Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kontekście branży stolarki otworowej oraz ich wpływ na redukcje negatywnych skutków kryzysów wywołanych pandemią oraz działaniami wojennymi Rosji:

Wystąpienie eksperta: Otoczenie jako czynnik zwiększający ryzyko w działalności gospodarczej:

12.30 - 14.20

Ponadbranżowa dyskusja panelowa. Q&A z udziałem Panelistów.

Zagadnienia:
 • Szanse na realizację wybranych celów z „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętej przez ONZ: „Wzrost gospodarczy i dobra praca”, „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura” i „Zrównoważone miasta i społeczności”.
 • Aktualna sytuacja branży – wzrost cen stolarki na tle całego sektora budowlanego.
 • Dostępność surowców a ciągłość produkcji, także w kontekście kryzysu na rynku pracowniczym.
 • Możliwości na rynkach zagranicznych w kontekście wydarzeń z 2022 roku

Wprowadzenie - prezentacja: Gospodarka, Budownictwo, Stolarka - jakie szanse i zagrożenia niesie przyszłość?

Paneliści:

14.20 - 14.40

Blok II - Klimat, część pierwsza

Wystąpienie eksperta „Zrównoważone mieszkania na drodze do dekarbonizacji sektora budowlanego”

 • Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej w odniesieniu do budownictwa
 • Rola zrównoważonego budownictwa - wpływ budynków na zmiany klimatu, ślad węglowy budynków - mapa dekarbonizacji budownictwa do 2050 roku
 • Certyfikat budownictwa zrównoważonego – ZIELONY DOM

dr inż. Dorota Bartosz, Dyrektor techniczna ds. budownictwa zrównoważonego w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

14.40 - 15.30

Lunch

15.30 – 16.00

Blok II - Klimat, część druga

Wystąpienie eksperta: Potrzeba czy presja - zrównoważony rozwój recyklingu okien w EU

Premiera filmu na temat recyklingu okien PVC, zrealizowanego w ramach kampanii „DOBRY MONTAŻ-BUDUJESZ DLA POKOLEŃ”

16.00 - 18.00

Blok III - Debata z udziałem najlepszych marketingowców z branży: Sprzedaż i marketing przyszłości.

Zagadnienia:
 • Jak zdefiniować przyszłe kanały sprzedaży – czy digital zastąpi sklepy stacjonarne?
 • Jak inflacja wpłynie na sprzedaż produktów?
 • Jak komunikować i budować markę w czasie kryzysu?
 • Jak wykreować dobrą komunikację w social mediach przyszłości?
 • Jakich cech i benefitów dla bram, okien, drzwi będą poszukiwać inwestorzy w przyszłości?

Moderator:

Paneliści:

19.50 – 1.00

Uroczysta Gala

Godzina
Wydarzenie
10.30 – 13.30

Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD Sprawozdawczo-Wyborcze

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: