PRELEGENCI II KONGRESU STOLARKI POLSKIEJ

PRELEGENCI II KONGRESU STOLARKI POLSKIEJ

 • Andrzej Arendarski ­– Prezes KIG
 • Magdalena Krzeszewska – Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Masonite Polska
 • mgr inż. Janusz Opiłko – Dyrektor Zespołu Budownictwa PKN
 • Maksymilian Majerski i Andrzej Tomczak – eksperci i członkowie Rady Nadzorczej PISA
 • dr Ryszard Matkowski
 • Dave Paxton – Technical Director Western
 • Marcin Piotrowski – Wice Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
 • dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes PKN
 • dr Paweł Sulik – Kierownik Zakładu Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
 • dr Magdalena Rytwińska – Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie
 • Andrzej Wicha – Reprezentant w Polsce IFT Rosenheim

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: