PROGRAM V KONGRESU STOLARKI POLSKIEJ

PROGRAM V KONGRESU STOLARKI POLSKIEJ

22 Maj, 2014

 • 11.00 Uroczyste otwarcie V Kongresu Stolarki Polskiej
 • 11.20 – 11.30 Prezentacja interaktywna ASM Centrum Badań i Analiz Rynku: Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora stolarki budowlanej w Polsce – czy polskie firmy wykorzy­stują szanse i potencjał internacjonalizacji?
 • Forum dyskusyjne: Czy Twoja firma jest gotowa do ekspansji zagranicznej? – ocena możliwości eksporto­wych i inwestycyjnych
 • 11.40 – 13.10 Panel I: Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw co należy w nich uwzględnić, na co zwrócić uwagę?
 • 13.10 – 14.30 Panel II: Jak wykorzystać potencjał konkurencyjny i budować silne marki o dużym kapitale na rynkach zagranicznych?
 • 14.30 – 15.30 Lunch
 • 15.30 – 17.00 Panel III: Jak to zrobiłem? Doświadczenia polskich liderów z działania na rynkach zagranicznych
 • 20.00 Uroczysta Gala

23 Maj, 2014

 • 7.00 – 9.30 Śniadanie
 • 10.00 – 10.45 Konferencja prasowa na temat BARGEWORK®
 • Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego, odsłonięcie zwycięskich projektów, wręczenie nagród
 • 11:00 – 13:00 Panel IV: Co ogranicza prawidłowy montaż stolarki w Polsce?
 • 13:00 – 13:15 Przerwa
 • 13:15 – 13:30 Podsumowanie Kongresu
 • 13:30 – 14:30 Lunch

Sala B

 • 11:00 – 12.30 Warsztaty dla architektów
 • 12.30 – 15.00 Warsztaty dla architektów
 • 14:30 – 15:00 /Seminarium dodatkowe/

Nowe prawo sprzedaży w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami oraz sprzedaż konsumencka

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: