PROGRAM VII KONGRESU STOLARKI POLSKIEJ

PROGRAM VII KONGRESU STOLARKI POLSKIEJ

19 Maj, 2016

11.00 – 11.45 Uroczyste otwarcie VII Kongresu Stolarki Polskiej

12.00 – 14.00 I blok tematyczny: Perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie w kontekście roku 2021. Czy Polska i polscy producenci okien są świadomi zmian i czy są na nie przygotowani?

Prezentacja wprowadzająca: przedstawienie możliwych scenariuszy rozwoju branży stolarki budowlanej na podstawie badań foresightowych.

Dyskusja panelowa:

Rok 2021 – perspektywy rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej w kontekście rozwoju budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego.

Rok 2021 – rewolucja czy ewolucja? Jak obecnie wygląda stan przygotowań branży stolarki budowlanej do czekających ją zmian?

Zmiany w zakresie energooszczędności – szansa czy zagrożenie dla producentów z branży stolarki budowlanej? Jak poradzą sobie mali producenci?

Zmiany w zakresie energooszczędności wyrobów stolarki budowlanej a rynek:

– czy konsumenci są świadomi/ jak ich przekonać?
– jak producent może skutecznie współpracować w tym zakresie z architektem oraz dystrybutorem?

12.00 – 14.00 Lunch

15.00 – 17.00 II blok tematyczny: Jak skutecznie kreować Markę, aby sprzedawać więcej i drożej?

Panel multimedialny prowadzony przez eksperta. Pokaz krótkich filmów ilustrujących tematykę panelu:

– filmy z punktów dystrybucji: okien, bram, drzwi, ogrodzeń
– wypowiedzi ekspertów z konkretnych dziedzin

Tradycyjne punkty sprzedaży. Rozszerzanie rzeczywistości – wykorzystanie Internetu w komunikacji z konsumentem i angażowaniu go w świat marki.

Marketing sensoryczny, w tym psychologia zapachu. Rejestrowanie nowych doświadczeń. Digitalizacja.

Znaczenie doradztwa i serwisu dla konsumenta „technologicznego”.

Internet jako mobilny punkt sprzedaży i promocji produktów.

Potencjał przekazu filmowego. Rosnące znaczenie urządzeń mobilnych.

17.15 Zakończenie i podsumowanie części merytorycznej VII Kongresu Stolarki Polskiej, ogłoszenie rezolucji kongresowych

20.00 – 2.00 Jubileuszowa Gala VII Kongresu Stolarki Polskiej

20 Maj, 2016

7.00 – 10.00 Śniadanie

11.00 – 12.00 Prezentacja raportu na temat rynku stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce

12.00 – 14.00 Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD

14.00 – 15.00 Lunch dla uczestników Walnego Zgromadzenia

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: