RODO

RODO

Informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgłoszonych jako uczestnik, bądź osoba zgłaszająca XIV Kongresu Stolarki Polskiej jest ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI, Warszawa, ul. Elektronowa 2 lok. 1.22, NIP 524-24-85-676., zwany dalej Administratorem; e-mail: biuro@poid.eu
 2. 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym wizerunku zarejestrowanego podczas XIV KSP, w celu realizacji umowy uczestnictwa w XIV Kongresie Stolarki Polskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) to jest m.in umieszczenie Pani/Pana danych na liście uczestników publikowanej na stronie Kongresu pod adresem https://kongres.poid.eu bądź umieszczenie wizerunku w relacji z wydarzenia a także udostępnienie danych podmiotom współpracującym przy realizacji XIV Kongresu Stolarki Polskiej : (hotel, podwykonawcy, firmy kurierskie etc.) bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa uczestnictwo w XIV Kongresie Stolarki Polskiej, a podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 4. 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • c. przenoszenia danych,
  • d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez jest ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI, Warszawa, ul. Elektronowa 2 lok. 1.22 przez okres dwóch lat lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana
 7. 7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. 8. Polityka ochrony Danych Osobowych ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI znajduje się pod adresem (https://kongres.poid.eu/polityka-danych-osobowych/ )

Skontaktuj
się z nami

E-Mail

biuro@poid.eu
Weź udział: